Dostava OIB-a

ŠRD Rarog – Ist ovim putem obavještava sve ČLANOVE ŠRD-a da su obavezni dostaviti svoj OIB što je prije moguće.

Načini dostave:

  1. SMS porukom ili pozivom na 091/452-3346 (Dragan, predsjednik ŠRD Rarog)
  2. e-mailom na srdrarog@gmail.com
  3. Poštom na adresu:

ŠRD RAROG

Ist 126

23293 IST

Uz podatak o OIB-u, molimo da obavezno napišete ime i prezime člana te datum rođenja radi identifikacije člana koji dostavlja OIB.

Udruga sukladno čl. 12. Zakona o Udrugama (NN 74/14, 70/17 ) mora voditi popis članova koji mora sadržavati podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.