Dozvole za 2022. godinu

Od 1. prosinca 2021. do 1.ožujka 2022. u prodaji su godišnje dozvole za sportski ribolov na moru za 2022. godinu (nakon 1. ožujka moguće je kupiti samo dnevne ili višednevne dozvole).

Dozvoljeni alati

Temeljem članka 4. Pravilnika o sportskom i rekreacijskom ribolovu (NN122/17, 12/18 i 54/18) ribolovac vlasnik dozvole za sportski ribolov na moru smije obavljati ribolov sljedećim vrstama i količinama ribolovnih alata i opreme:

– odmetom, ukupno do dva (2) komada

– kančenicom, ukupno do dva (2) komada

– povlačnim povrazom (panulom), ukupno do dva (2) komada

– povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada

– napravom za lov velikog morskog crva (trapula), ukupno do dva (2) komada.

Uz kupnju posebnih dozvola moguće je korištenje:

– stajaćeg parangala, jedan ili više njih s ukupno do 100 udica

– vrši za lov ribe, ukupno do tri (3) komada

– umjetne rasvjete, odnosno jednog rasvjetnog tijela električne snage do najviše 100 W za žarulju sa žarnom niti, odnosno 30 W za halogenu i LED žarulju te kod plinskih ferala do 400 cd jakosti svjetlosti, isključivo kod ribolova ostima ili povrazima s kukom za lov glavonožaca

– osti, ukupno jedan (1) komad

– udičarskih alata za veliku ribu, najviše tri pribora (štap s rolom) s po jednom udicom na svakom priboru, ili jednom varalicom na svakom priboru.

Za više informacija molimo pročitajte Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.

Dozvole za športski ribolov na moru, izdaju se od 2012. godine elektronskim putem.
Svaki sportski ribolovac, dobiva svoj broj dozvole i članske iskaznice, koje moraju posjedovati pri obavljanju ribolova i dužni su ih dati na uvid odgovornoj osobi prilikom kontrole, koja se vrši elektronskim putem.

Dozvole za športski ribolov na moru mogu se kupiti uplatom na račun ŠRD “Rarog” – Ist ili direktno na Istu u prostorijama ŠRD-a. Po izvršenju uplate nazvati na broj 091/897-7864 (Daniel) ili poslati e-mail na: srdrarog(@)gmail.com , da bi u što kraćem roku kupnja dozvole bila i realizirana. Cijene dozvola vrijede za članove ŠRD “Rarog” – Ist, koji plaćaju godišnju članarinu (100kn).

Ukoliko osoba koja nije državljanin RH posjeduje člansku iskaznicu Saveza svoje države nije dužan kupiti člansku iskaznicu HSSRM. U suprotnom članska iskaznica HSSRM je obavezna.

Prodaja godišnjih dozvola za 2022. godinu moguća je isključivo u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 1. ožujka 2022. godine!