Dozvole za 2024. godinu

Od 1. prosinca 2023. do 1.ožujka 2024. u prodaji su godišnje dozvole za sportski ribolov na moru za 2024. godinu (nakon 1. ožujka moguće je kupiti samo dnevne ili višednevne dozvole, te posebne dozvole ukoliko je kupljena prije godišnja dozvola).

Godišnje dozvole mogu kupiti i strani državljani bez obzira na državljanstvo.

Dozvoljeni alati

Temeljem članka 4. Pravilnika o sportskom i rekreacijskom ribolovu (NN122/17, 12/18 i 54/18) ribolovac vlasnik dozvole za sportski ribolov na moru smije obavljati ribolov sljedećim vrstama i količinama ribolovnih alata i opreme:

– odmetom, ukupno do dva (2) komada

– kančenicom, ukupno do dva (2) komada

– povlačnim povrazom (panulom), ukupno do dva (2) komada

– povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada

– napravom za lov velikog morskog crva (trapula), ukupno do dva (2) komada.

Uz kupnju posebnih dozvola moguće je korištenje:

– stajaćeg parangala, jedan ili više njih s ukupno do 100 udica

– vrši za lov ribe, ukupno do tri (3) komada

– umjetne rasvjete, odnosno jednog rasvjetnog tijela električne snage do najviše 100 W za žarulju sa žarnom niti, odnosno 30 W za halogenu i LED žarulju te kod plinskih ferala do 400 cd jakosti svjetlosti, isključivo kod ribolova ostima ili povrazima s kukom za lov glavonožaca

– osti, ukupno jedan (1) komad

– udičarskih alata za veliku ribu, najviše tri pribora (štap s rolom) s po jednom udicom na svakom priboru, ili jednom varalicom na svakom priboru.

Za više informacija molimo pročitajte Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.

Dozvole za športski ribolov na moru, izdaju se od 2012. godine elektronskim putem.
Svaki sportski ribolovac, dobiva svoj broj dozvole i članske iskaznice, koje moraju posjedovati pri obavljanju ribolova i dužni su ih dati na uvid odgovornoj osobi prilikom kontrole, koja se vrši elektronskim putem.

Dozvole za športski ribolov na moru mogu se kupiti uplatom na račun ŠRD “Rarog” – Ist ili direktno na Istu u prostorijama ŠRD-a. Po izvršenju uplate nazvati na broj 091/897-7864 (Daniel) ili poslati e-mail na: srdrarog(@)gmail.com , da bi u što kraćem roku kupnja dozvole bila i realizirana. Cijene dozvola vrijede za članove ŠRD “Rarog” – Ist, koji plaćaju godišnju članarinu (13,27 €).

Ukoliko osoba koja nije državljanin RH posjeduje člansku iskaznicu Saveza svoje države nije dužan kupiti člansku iskaznicu HSSRM. U suprotnom članska iskaznica HSSRM je obavezna.

Prodaja godišnjih dozvola za 2023. godinu moguća je isključivo u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 1. ožujka 2024. godine!