Dozvole za ribolov

Dozvole za športski ribolov na moru, izdaju se od 2012. godine elektronskim putem.
Svaki sportski ribolovac, dobiva svoj broj dozvole i članske iskaznice, koje moraju posjedovati pri obavljanju ribolava i dužni su ih dati na uvid odgovornoj osobi prilikom kontrole, koja se vrši elektronskim putem.

Dozvole za športski ribolov na moru mogu se kupiti uplatom na račun ŠRD “Rarog” – Ist ili direktno na Istu u prostorijama ŠRD-a. Po izvršenju uplate nazvati na broj 091/897-7864 (Daniel), da bi u što kraćem roku kupnja dozvole bila i realizirana. Cijene dozvola vrijede za članove ŠRD “Rarog” – Ist, koji plaćaju godišnju članarinu (100 kn/13,28€). Uz dozvolu obavezna je kupnja članske iskaznice HSSRM (Hrvatski savez za sportski ribolov na moru).

Prodaja godišnjih dozvola za 2023. godinu moguća je do 1. ožujka 2023. godine.

10,00 €*
KATEGORIJA Cijena dozvole Čl. iskaznica
HSSRM
CIJENA
KOMPLETA
Godišnja dozvola za punoljetne osobe do 65. godine života –
SENIOR
350,00 kn
46,45 €
75,35 kn
10,00 €
425,32 kn
56,45 €
Godišnja dozvola za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili
65 godina života – VETERAN
60,00 kn
7,96 €
75,35 kn
10,00 €
135,32 kn
17,96 €
Invalidi Domovinskog rata – HRVI (uz predočenje dokaza o
invaliditetu
10,00 kn
1,33 €
75,35 kn
10,00 €
85,37 kn
11,33 €
Godišnja dozvola za maloljetne osobe (do 18 godina)-JUNIOR 10,00 kn
1,33 €
15,07 kn
2,00 €
25,09 kn
3,33 €
POSEBNE DOZVOLE (moguća kupnja uz posjedovanje godišnje sportske dozvole):
Posebna dozvola za ribolov stajaćim parangalom 200,00 kn
26,54 €
Uz godišnju
dozvolu
200,00 kn
26,54 €
Posebna dozvola za ribolov vršama 200,00 kn
26,54 €
Uz godišnju
dozvolu
200,00 kn
26,54 €
Posebna dozvola za ribolov ostima 100,00 kn
13,27 €
Uz godišnju
dozvolu
100,00 kn
13,27 €
Posebna dozvola za upotrebu umjetne rasvjete 100,00 kn
13,27 €
Uz godišnju
dozvolu
100,00 kn
13,27 €
Posebna dozvola za ribolov udičarskim alatima na veliku ribu 700,00 kn
92,91 €
Uz godišnju
dozvolu
700,00 kn
92,91 €
DNEVNE I VIŠEDNEVNE DOZVOLE
Dozvola za jedan (1) dan 60,00 kn
7,96 €
75,35 kn
10,00 €*
135,32 kn
17,96 €
Dozvola za tri (3) dana 150,00 kn
19,91 €
75,35 kn
10,00 €*
225,36 kn
29,91 €
Dozvola za sedam (7) dana 300,00 kn
39,82 €
75,35 kn
10,00 €*
375,37 kn
49,82 €
Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za jedan (1) dan 120,00 kn
15,93 €
75,35 kn
10,00 €*
195,37 kn
25,93 €
Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za tri (3) dana 300,00 kn
39,82 €
75,35 kn
10,00 €*
375,37 kn
49,82 €
Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za sedam (7)
dana
600,00 kn
79,63 €
75,35 kn
10,00 €*
675,32 kn
89,63 €
Dozvola za (150) dana za punoljetne osobe do 65. godine života 600,00 kn
79,63 €
75,35 kn
10,00 €*
675,32 kn
89,63 €
Dozvola za (150) dana za osobe koji su umirovljenici ili su navršili 65. godina života 60,00 kn
7,96 €
75,35 kn
10,00 €*
135,32 kn
17,96 €
Dozvola za (150) dana za maloljetne osobe (do 18. godine) 10,00 kn
1,33 €
15,07 kn
2,00 €*
25,09 kn
3,33 €
Dozvola za (150) dana HRVI (uz predočenje Rješenja o statusu invalida Domovinskog rata ili iskaznice HVIDR-e) 10,00 kn
€1,33 €
75,35 kn
10,00 €*
85,37 kn
11,33 €
*Kad osoba po prvi put, u tekućoj godini radi dozvolu za sportski ribolov obavezan je kupiti člansku iskaznicu HSSRM-a.
Ukoliko osoba koja nije državljanin RH posjeduje člansku iskaznicu Saveza svoje države nije dužan kupiti člansku iskaznicu HSSRM.