Dozvole za ribolov

Dozvole za športski ribolov na moru, izdaju se od 2012. godine elektronskim putem.
Svaki sportski ribolovac, dobiva svoj broj dozvole i članske iskaznice, koje moraju posjedovati pri obavljanju ribolava i dužni su ih dati na uvid odgovornoj osobi prilikom kontrole, koja se vrši elektronskim putem.

Dozvole za športski ribolov na moru mogu se kupiti uplatom na račun ŠRD “Rarog” – Ist ili direktno na Istu u prostorijama ŠRD-a. Po izvršenju uplate nazvati na broj 091/897-7864 (Daniel), da bi u što kraćem roku kupnja dozvole bila i realizirana. Cijene dozvola vrijede za članove ŠRD “Rarog” – Ist, koji plaćaju godišnju članarinu (13,27€). Uz dozvolu obavezna je kupnja članske iskaznice HSSRM (Hrvatski savez za sportski ribolov na moru).

Prodaja godišnjih dozvola za 2024. godinu moguća je do 1. ožujka 2024. godine.

10,00 €*
KATEGORIJA Cijena dozvole Čl. iskaznica
HSSRM
CIJENA
KOMPLETA
Godišnja dozvola za punoljetne osobe do 65. godine života –
SENIOR
46,45 € 10,00 € 56,45 €
Godišnja dozvola za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili
65 godina života – VETERAN
7,96 € 10,00 € 17,96 €
Invalidi Domovinskog rata – HRVI (uz predočenje dokaza o
invaliditetu
1,33 € 10,00 € 11,33 €
Godišnja dozvola za maloljetne osobe (do 18 godina)-JUNIOR 1,33 € 2,00 € 3,33 €
POSEBNE DOZVOLE (moguća kupnja uz posjedovanje godišnje sportske dozvole):
Posebna dozvola za ribolov stajaćim parangalom 26,54 € Uz godišnju
dozvolu
26,54 €
Posebna dozvola za ribolov vršama 26,54 € Uz godišnju
dozvolu
26,54 €
Posebna dozvola za ribolov ostima 13,27 € Uz godišnju
dozvolu
13,27 €
Posebna dozvola za upotrebu umjetne rasvjete 13,27 € Uz godišnju
dozvolu
13,27 €
Posebna dozvola za ribolov udičarskim alatima na veliku ribu 92,91 € Uz godišnju
dozvolu
92,91 €
DNEVNE I VIŠEDNEVNE DOZVOLE
Dozvola za jedan (1) dan 7,96 € 10,00 €* 17,96 €
Dozvola za tri (3) dana 19,91 € 10,00 €* 29,91 €
Dozvola za sedam (7) dana 39,82 € 10,00 €* 49,82 €
Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za jedan (1) dan 15,93 € 10,00 €* 25,93 €
Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za tri (3) dana 39,82 € 10,00 €* 49,82 €
Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za sedam (7)
dana
79,63 € 10,00 €* 89,63 €
Dozvola za (150) dana za punoljetne osobe do 65. godine života 79,63 € 10,00 €* 89,63 €
Dozvola za (150) dana za osobe koji su umirovljenici ili su navršili 65. godina života 7,96 € 10,00 €* 17,96 €
Dozvola za (150) dana za maloljetne osobe (do 18. godine) 1,33 € 2,00 €* 3,33 €
Dozvola za (150) dana HRVI (uz predočenje Rješenja o statusu invalida Domovinskog rata ili iskaznice HVIDR-e) €1,33 € 10,00 €* 11,33 €
*Kad osoba po prvi put, u tekućoj godini radi dozvolu za sportski ribolov obavezan je kupiti člansku iskaznicu HSSRM-a.
Ukoliko osoba koja nije državljanin RH posjeduje člansku iskaznicu Saveza svoje države nije dužan kupiti člansku iskaznicu HSSRM.