Dozvole za ribolov

Dozvole za športski ribolov na moru, izdaju se od 2012. godine elektronskim putem.
Svaki sportski ribolovac, dobiva svoj broj dozvole i članske iskaznice, koje moraju posjedovati pri obavljanju ribolava i dužni su ih dati na uvid odgovornoj osobi prilikom kontrole, koja se vrši elektronskim putem.

Dozvole za športski ribolov na moru mogu se kupiti uplatom na račun ŠRD “Rarog” – Ist ili direktno na Istu u prostorijama ŠRD-a. Po izvršenju uplate nazvati na broj 091/897-7864 (Daniel), da bi u što kraćem roku kupnja dozvole bila i realizirana. Cijene dozvola vrijede za članove ŠRD “Rarog” – Ist, koji plaćaju godišnju članarinu (100 kn). Uz dozvolu obavezna je kupnja članske iskaznice HSSRM (Hrvatski savez za sportski ribolov na moru).

Prodaja godišnjih dozvola za 2022. godinu moguća je do 1. ožujka 2022. godine.

KATEGORIJA Cijena dozvole Čl. iskaznica
HSSRM
CIJENA
KOMPLETA
Godišnja dozvola za punoljetne osobe do 65. godine života –
SENIOR
350,00 50,00 400,00
Godišnja dozvola za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili
65 godina života – VETERAN
60,00 50,00 110,00
Invalidi Domovinskog rata – HRVI (uz predočenje dokaza o
invaliditetu
10,00 50,00 60,00
Godišnja dozvola za maloljetne osobe (do 18 godina)-JUNIOR 10,00 20,00 30,00
POSEBNE DOZVOLE (moguća kupnja uz posjedovanje godišnje sportske dozvole):
Posebna dozvola za ribolov stajaćim parangalom 200,00 Uz godišnju
dozvolu
200,00
Posebna dozvola za ribolov vršama 200,00 Uz godišnju
dozvolu
200,00
Posebna dozvola za ribolov ostima 100,00 Uz godišnju
dozvolu
100,00
Posebna dozvola za upotrebu umjetne rasvjete 100,00 Uz godišnju
dozvolu
100,00
Posebna dozvola za ribolov udičarskim alatima na veliku ribu 700,00 Uz godišnju
dozvolu
700,00
DNEVNE I VIŠEDNEVNE DOZVOLE
Dozvola za jedan (1) dan 60,00 50,00* 110,00
Dozvola za tri (3) dana 150,00 50,00* 200,00
Dozvola za sedam (7) dana 300,00 50,00* 350,00
Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za jedan (1) dan 120,00 50,00* 170,00
Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za tri (3) dana 300,00 50,00* 350,00
Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za sedam (7)
dana
600,00 50,00* 650,00
Dozvola za (150) dana za punoljetne osobe do 65. godine života 600,00 50,00* 650,00
Dozvola za (150) dana za osobe koji su umirovljenici ili su navršili 65. godina života 60,00 50,00* 110,00
Dozvola za (150) dana za maloljetne osobe (do 18. godine) 10,00 20,00* 300,00
Dozvola za (150) dana HRVI (uz predočenje Rješenja o statusu invalida Domovinskog rata ili iskaznice HVIDR-e) 10,00 50,00* 60,00
*Kad osoba po prvi put, u tekućoj godini radi dozvolu za sportski ribolov obavezan je kupiti člansku iskaznicu HSSRM-a.
Ukoliko osoba koja nije državljanin RH posjeduje člansku iskaznicu Saveza svoje države nije dužan kupiti člansku iskaznicu HSSRM.